El Triangle de la Serra de Rodes: St Pere, St Helena i St Salvador de Verdera (Tot el dia)

L’antic monestir Benedictí de Sant Pere de Rodes encapçala el conjunt monumental i paisatgístic de la serra de Rodes. Juntament amb el castell de Sant Salvador de Verdera i l’església i el poble de Santa Creu de Rodes, aquest conjunt esdevé un laboratori per comprendre l’evolució de la societat feudal i les interaccions entre els seus estaments: noblesa, església i paresia; bellatores, oratores i laboratores. L’espectacular paisatge que es domina des de la terrassa de llevant del monestir permet entrendre fins a quint punt l’abadia influí en la transformació del seu territori.La grandiositat i magnificència que encara conserva fan que  passejar per les seves estances del monestir es converteixi en un autèntic viatge en el temps. 

El romànic es mostra a Catalunya de manera singular i única i Sant Pere de Rodes n’és un dels millors exemples. Arquitectura, vida monàstica i orígen del cristianisme centren aquesta activitat a través del marc incomparable de la serra de Rodes i la Costa Brava. Analitzarem la vida medieval de les famílies depenents del monestir i la importancia dels camins de peregrinació. Veurem també la organització política i administrativa d’un comtat català (el Comtat  d’Empúries) i com això afectava als seus habitants.

Passada la foscor de l’època visigoda, Catalunya es veu immersa a l’impacte de l’invasió musulmana i a la seva posterior organització com a territori franc a través de la introducció de la Marca Hispànica. Com vàren viure els habitants aquest període? L’entrada d’un nou sistema feudal i la confirmació del poder terrenal de l’Església varen dictaminar el nou camí de Catalunya. A través del “El triangle de la serra de Rodes” analitzarem tots aquests fets amb l’ajud del nostre patrimoni més proper i acabar així l’activitat amb una idea clara i entenedora de tot aquest procés que portà al naixement de la Corona Catalana-aragonesa i la nostra actual Catalunya. També sobre el misterios triomf del cristianisme com a religió predominant a tot Europa vencent totes les altres religions pre-existents serà analitzat des d’un punt històric i arqueològic per entendre el pes que té encara aquesta institució a la actualitat.

Objectius

Ed.Primària

Analitzar l’orígen del comtats catalans i el paper de l’Església en la seva formació. Descobrir la vida de la societat en l’època medieval a través de l’exemple del poble de Santes Creus de Rodes. Introduir  del romànic català i la vida monàstica medieval. Analitzar la relació estat-església dins el marc medieval. Explicar la importància dels camins de peregrinatge.


Ed. Secundària/Batxillerat/cicles formatius

Analitzar l’origen del comtats catalans i el paper de l’Església en la seva formació. Posar un especial èmfasi al marc europeu després de la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident fins l’imperi Carolingi. Analitzar històricament l’orígen de l’Església Cristiana i els primers cenobis . Descobrir la vida de la societat en l’època medieval a través de l’exemple del poble de Santes Creus de Rodes. Aprofundir en coneixement del romànic català (característiques i orígen) i la vida monàstica medieval. Analitzar la relació estat-església dins el marc medieval. Explicar la importància dels camins de peregrinatge a través de l'exemple del Camí de Sant Jaume.


Descripció de l'activitat:

Matí: Recorregut fins al monestir de Sant Pere de Rodes amb aturada al poblat de Santes Creus. Visita del monestir.

Ed Primària: Tornada a l'àrea d'esbarjo del Mas Ventós (pot ésser en bus o a peu seguint l'antic camí de Sant Jaume)

Ed Secundària: Pujada al Castell de Sant Salvador. Tornada fins l’àrea d’esbarjo del Mas Ventós (pot ésser en bus o a peu seguint l’antic camí de Sant Jaume)


Dinar: àrea d’esbarjo del Mas Ventós.

Tarda: Taller o activitat a la mateixa àrea d’esbarjo que consistirà en la realització d’una simulació de vitrall medieval.  Taller de Vitralls Bàsic  Explicació de les tècniques que s’utilitzaven especialment al gòtic sobre la manufacturació dels vitralls.*


 *També hi la possibilitat de participar en el joc de pistes: “En busca del Sant Grial” utilitzant el marc boscos i ajardinat de l’àrea d’esbarjo adaptant les proves del recorregut als alumnes del cicle superior.


Preu/alumne:

8 euros/amb subvenció Indika: 4,85 euros

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,25 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 3,15 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Cal portar calçat adequat. S'adapta el recorregut i el contingut de la visita a les necessitats de cada grup

Dossiers didàctics per cada alumen. Materials didàctics i audiovisuals de suport per l'educador/a.

20/25 alumnes per educador 

 

Comments